Zarządzanie pracownikami

Theme-icon

Usprawnij procesy HR, by zapewnić lepszą jakość współpracy ze wszystkimi pracownikami wewnątrz organizacji.

Sprawny system zarządzania pracownikami to kręgosłup każdej organizacji. Od naboru, przez płatności, zarządzanie urlopami, aż po informacje i procesy przetwarzane przez dział HR, zarządzanie pracownikami stanowi kluczowy element wydajnego zarządzania firmą. Mimo to wiele działów HR nadal musi korzystać z papierowego systemu przetwarzania danych, co stawia przed nimi wiele utrudnień: przetwarzanie dokumentów zajmuje bardzo dużo czasu, generuje poważne koszty materiałów przez konieczność ciągłego zużywania papieru i druku, i sprawia, że akta są przepełnione materiałami i dokumentami, przez co dostęp do informacji i ich organizacja stają się trudne i podatne na pomyłki.

Połóż kres chaosowi w HR – wystarczy efektywny system zarządzania dokumentami. Dzięki temu procesy przetwarzania danych w dziale HR staną się prostsze u uporządkowane: system zarządzania dokumentami pozwoli na automatyczną integrację nowych dokumentów i danych do istniejących struktur przechowywania informacji. Dzięki cyfrowemu przepływowi dokumentów i łatwiejszemu dostępu do danych pracowników za pomocą wygodnej funkcji wyszukiwania i podglądu możesz przyspieszyć procesy zarządzania pracownikami i usprawnić system obsługi obecnych i potencjalnych pracowników.

Zarządzanie pracownikami

Zoptymalizuj zadania administracyjne za pomocą zautomatyzowanego systemu przetwarzania danych pracowników.

Procesy obsługi pracowników

Zobacz jak dobrze zaprojektowany proces akceptacji wniosków urlopowych upraszcza i przyspiesza pracę.