Laskujen käsittely

Theme-icon

Tehosta laskujen käsittelyä automatisoinnin avulla

Laskujen käsittely on keskeinen taloushallinnon toiminto. Yksinkertaisimmillaan prosessi on saapuvien laskujen kohdistamista ostoihin. Toisaalta laskujen kohdistaminen, niiden yhdistäminen oikeisiin toimittajiin sekä arvojen oikeellisuuden varmistaminen voivat tehdä prosessista huomattavasti monimutkaisemman kokonaisuuden.

Organisaatiolle saapuvat laskut on saatava välitettyä mahdollisimman pian asianmukaisille henkilöille tarkastusta, hyväksyntää tai jatkoprosessia varten. Monet yritykset kuitenkin kokevat, että ostolaskujen käsittely ei ole niin tehokasta kuin se voisi olla, etenkin jos kyseessä paperipohjainen prosessi. Toimitetaan laskut organisaatiollesi sitten paperimuodossa tai sähköpostiliitteinä, ostolaskujen automaatinen käsittelyratkaisu kerää, järjestää ja toimittaa kyseiset laskut kattavien työnkulku- ja reititysvaihtoehtojen ansiosta nopeasti oikeille henkilöille.

Automaattinen ratkaisu pystyy keräämään avaintiedot suoraan laskusta ja tarkastamaan tiedot automaattisesti vertaamalla niitä toimittajan tietokantaan, tilaukseen tai ERP-järjestelmään. Kyseisten ominaisuuksien ansiosta laskujen manuaalinen käsittely vähenee. Se tarkoittaa puolestaan virheiden, työhön kuluvan ajan ja kustannusten vähentymistä laskujen käsittelyssä.

Ostolaskut – organisaatiosi digitalisaatiokehityksen avainlähtökohta

Ostolaskuprosessit tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kasvattaa koko organisaation toiminnan tehokkuutta. Erilaisten asiaan liittyvien maksuprosessien luomia tietoja ja dokumentteja käytetään lukuisissa muissa prosesseissa ja lukuisilla muilla osastoilla, joten maksuprosesseilla on tärkeä kerrannaisvaikutus koko organisaation toimintaan.

 

Vältä kuukauden loppurysäys

Ostolaskujen (AP) käsittely voi olla monissa yrityksissä erittäin aikaavievää, manuaaliseen käsittelyyn painottuvaa työtä. Automatisoimalla kyseisen prosessin yritykset voivat kuitenkin saavuttaa merkittäviä etuja.

 

Tutustu tarkemmin aiheeseen


Laskujen käsittely

Pienennä kustannuksia saapuvien laskutietojen digitaalisen keruun, tarkastuksen ja poiston avulla

Asiakasreferenssi: Kuljetusliike Kristo ja Kumppanit Oy

“Hyvin markkinoitu ja asiakaslähtöinen lähestyminen ongelman ratkaisuun. Ratkaisuesitys vastasi täysin tarpeitamme.“ Jari Erkkilä, Kuljetuspäällikkö