Sopimushallinta

Theme-icon

Optimoi sopimusten hallinta automatisoiduilla prosesseilla

Asiakas-, jälleenmyyjä-, kumppanuus- ja työntekijäsopimusten käsittely ei ole helppoa. Käsittelyvirheistä voi aiheutua sanktioita tai muita vastaavia seuraamuksia velvoitteiden noudattamatta jättämisen, menetettyjen mahdollisuuksien ja mahdollisten kalliiden oikeudellisten tarkastusten perusteella. Paperipohjaisiin, manuaalisiin prosesseihin liittyvät haasteet ja tehottomuudet lisäävät kyseisten ongelmien riskiä.

Sopimusten digitalisointi poistaa prosesseista paperin sekä helpottaa tietojen säilytystä ja noutamista, kun kaikki sopimukset tallennetaan yhteen keskustietokantaan. Sen ansiosta yrityksen sopimusdokumentteja voidaan hallita helposti ja tehokkaasti. Koko sopimussisällön kattavat tekstihaut ja olennaisten sopimusparametrien analyysi – kaikki tarvittavat tiedot ovat käytettävissä vain painikkeen painalluksella. Lisäksi kaikkien dokumenttien yhdenmukaistetun, täydellisen kartoituksen ja muistutusten automaattisen luonnin ansiosta sopimusten erilaiset voimassaolo- ja määräajat eivät pääse unohtumaan. Näin ollen määräaikojen myöhästymisistä ei tarvitse enää huolehtia ja sopimusehtoja voidaan hyödyntää optimaalisella tavalla.

Sopimusten hallinta

Paranna läpinäkyvyyttä ja vähennä kustannuksia optimoidulla sopimusten hallinnalla